Sản phẩm     DẦU GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI     REV-1 ANTI-RUST RP STP

 REV-1 ANTI-RUST RP STP

REV-1 ANTI-RUST RP STP


Giá: Liên Hệ

Chi tiết

REV-1 ANTI-RUST RP STP có nghĩa là phòng ngừa rỉ sét cho sự bảo vệ ngắn hạn. Nó là một chất lỏng thay thế nước, dựa trên dung môi hòa tan, do vậy cho kết quả trong lớp sáp mỏng của hợp chất phòng ngừa. Được khuyến khích cao cho việc bảo vệ những mảng làm việc mà đã được gia công sử dụng chất làm mát bằng nước.

 

Các ứng dụng của REV-1 ANTI-RUST RP STP có thể thực hiện bằng cách quét hoặc ngâm, tùy thuộc vào kích thước của những mảng làm việc để được bảo vệ. Không cần phải loại bỏ các lớp phủ mỏng bảo vệ, vì nó không cản trở với hoạt động gia công tiếp theo.

 

CÁC ỨNG DỤNG/LỢI ÍCH

• Thay thế nước nhanh chóng và hoàn toàn
• Không nhuộm, an toàn để sử dụng trên các kim loại ở dạng cuộn hoặc xếp chồng lên nhau
• Không chứa chất bari và các kim loại nặng
• Sử dụng tốt nhất cho các mảng việc chuyển tiếp giữa các hoạt động

 

CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG

MÔ TẢ THỬ NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP

KẾT QUẢ ĐẶC TRƯNG

Trọng lượng riêng @15oC

ASTM D-4052

0.819

Điểm chớp cháy, oC

ASTM D-92

40+

Thử nghiệm phun muối, số giờ/thử sai

ASTM D-117

>64<72

Buồng  làm ẩm, số ngày/thử sai

ASTM D-1748

60+

Màu

ASTM D 1500

<3.5

 

Sản phẩm nổi bật