Sản phẩm     DẦU GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI     REV-1 ANTI-RUST RP MTP

REV-1 ANTI-RUST RP MTP

REV-1 ANTI-RUST RP MTP


Giá: Liên Hệ

Chi tiết

REV-1 ANTI-RUST RP MTP có nghĩa là phòng ngừa rỉ sét cho sự bảo vệ trung hạn. Nó có số giờ thử sai theo phương pháp phun muối dài hơn STP. Giống như STP, REV-1 ANTI-RUST RP MTP là dựa trên khả năng hòa tan, chất lỏng thay thế nước đó cho kết quả là màng phim sáp mỏng của hợp chất phòng ngừa. Được khuyến khích cao cho việc bảo vệ những mảng làm việc mà đã được gia công sử dụng chất làm mát bằng nước và lưu trữ các bộ phận chính xác và chuyển tiếp trong thời gian chuyên chở hàng.

 

Các ứng dụng của REV-1 ANTI-RUST RP MTP có thể thực hiện bằng cách quét hoặc  ngâm, tùy thuộc vào kích thước của mảng làm việc để được bảo vệ. Không có nhu cầu để loại bỏ các lớp phủ mỏng bảo vệ, vì nó không cản trở với hoạt động gia công tiếp theo.

 

CÁC ỨNG DỤNG/LỢI ÍCH

• Thay thế nước nhanh chóng và hoàn toàn
• Không nhuộm, an toàn để sử dụng trên các kim loại ở dạng cuộn hoặc xếp chồng lên nhau
• Không chứa chất bari và các kim loại nặng
• Sử dụng tốt nhất cho các mảng việc chuyển tiếp giữa các hoạt động

 

CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG

MÔ TẢ THỬ NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP

KẾT QUẢ ĐẶC TRƯNG

Trọng lượng riêng @15oC

ASTM D-4052

0.82

Điểm chớp cháy, oC

ASTM D-92

80+

Thử nghiệm phun muối, số giờ/thử sai

ASTM D-117

>96<112

Buồng  làm ẩm, số ngày/thử sai

ASTM D-1748

60+

 

Sản phẩm nổi bật