Sản phẩm     DẦU CÔNG NGHIỆP     REV-1 GAS TURBINE OIL

REV-1 GAS TURBINE OIL

REV-1 GAS TURBINE OIL


Giá: Liên Hệ

Chi tiết

REV-1 GAS TURBINE OIL được thiết kế để bôi trơn tua bin khí công nghiệp nặng, mức độ khắc nghiệt cao, hiện đại. Hình thành từ gốc nguyên liêu dầu cracking hydro được pha chế nghiêm ngặt với một quá trình oxy hóa tiên tiến, rỉ sét và hệ thống chất ức chế bọt, REV-1 GAS TURBINE OIL được sử dụng khi nhiệt độ dầu hồ chứa lên đến 100 ° C.

 

REV-1 GAS TURBINE OIL cũng có thể được sử dụng để bôi trơn máy nén pit tông, hệ thống thủy lực, nơi các chất phụ gia chống mài mòn là không được chấp nhận. Thiết bị giảm tốc đáp ứng được các rỉ sét siêu nhỏ và quá trình oxy hóa ức chế dầu bôi trơn, hệ thống luân chuyển dầu nhiệt độ cao, máy công cụ và động cơ điện và các bơm vòng bi dầu.

 

CÁC ỨNG DỤNG/LỢI ÍCH

• Ổn định oxy hóa lâu dài nổi bật
• Bảo vệ vượt trội chống rỉ sét và ăn mòn
• Độ mở rộng trọng tải tăng lên
• Tính năng tách nước vượt trội
• Thời gian chết của máy và thời gian bảo trì đạt tối thiểu

 

CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG

MÔ TẢ THỬ NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP

KẾT QUẢ ĐẶC TRƯNG

Độ nhớt ISO

 

32

46

Trọng lượng riêng @15oC

ASTM D-4052

0.862

0.981

Điểm chớp cháy, oC

ASTM D-92

220

228

Điểm đông đặc, oC

ASTM D-97

-18

-18

Độ nhớt động học @40oC (cSt)

                              @100oC (cSt)

ASTM D-445

ASTM D-445

31.5

5.57

44.2

6.97

Chỉ số nhớt

ASTM D-2270

115

115

Màu

ASTM D-1500

<0.5

<0.5

 

Đạt yêu cầu tiêu chuẩn của:

 • General Electric Company - GEK 32568 F, GEK GEK 32568 F, GEK 101941A (FZG/FLS = 8), GEK 107395A, GEK 28143A, GEK 46506D
 • Solar ES9-224U
 • U.S. Steel 120, 126
 • AFNOR E-48600 HL
 • CEGB Standard 207001
 • DIN 51 524 Part 1 (HL)
 • DIN 51 515 Part 1 (L-TD)
 • DIN 51 515 Part 2 (L-TG)
 • ASTM D 4304, Type II (EP)
 • British Standard 489 (CIGRE)
 • Westinghouse 21T0591 and 55125Z3
 • Mitsubishi Heavy Industries E00- 87182
 • Siemens AG TLV 9013 04/01 (FZG/FLS = 8)
 • MIL- L-17672 D, MIL- L-17331- G, MIL-17331- B
 • ABB HTGD 90 117 V0001R 117 ( FZG/FLS = 9)
 • Cincinnati Machine P-38, P- 45, P-54, P-55, P-57, P- 62
Sản phẩm nổi bật